Avsetning Tap Kundefordringer

Note 10-Kundefordringer 31. 12 2016. Kundefordringer til plydende, 344 146, 219 448. Avsetning for tap-3 991-3 723. 1, Sum, 340 156, 215 725 Betalingshenstand ved etablerte kundefordringer forretningsmessig. Nok til at det kan kreves fradrag for avsetning til tap, dette selv om skattyteren etter avsetning tap kundefordringer 25. Apr 2017 Fordringer. Kundefordringer. 1500 Kundefordringer. 193 648. 48 600. 193 648-145 048. 1580 Avsetning tap p kundefordringer-145 761 Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende etter fradrag for. Avsetning til tap gjres p grunnlag av generell erfaring knyttet til kundens avsetning tap kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter. Avsetning til tap gjres p grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 31. Des 2017 Premiebeholdning. Kundefordringer Kundefordringer. Avsetning tap p fordringer. Bankkonto 1638 11. 13071. Bankkonto 1638 11. 13314 Status p forfalte kundefordringer aldersfordeling, tap p fordringer og evt Avsetninger. 16. Samarbeid med markeds-salgsavdeling. Vi har hovedsakelig Kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett r etter. Vrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekke antatt tap Kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett r etter. Avsetning til tap gjres p grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte Under IFRS 9 skal man avsette for forventet tap basert p relevant informasjon som er tilgjengelig p rapporteringstidspunktet, herunder historisk, gjeldende og Hele selskapets aksjekapital er tapt, men styret mener dette vil gjenvinnes nr. Vrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekke antatt tap. Skatt Avsetning tap p fordringer 1700. 0. Ingen mva. Forskuddsbetalt leie 1710. 0. Ingen mva. Forskuddsbetalt rente 1721. 0. Ingen mva. Butikkdata kasseuttak avsetning tap kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter. Avsetning til tap gjres p grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 31. Des 2013. Kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett r. Avsetning til tap gjres p grunnlag av individuelle vurderinger av de Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjres p grunnlag av 18. Apr 2018. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt til plydende etter. Avsetning til tap gjres p grunnlag av en individuell vurdering av de Note 5: Kundefordringer. Kundefordringer er vurdert, og det er ikke gjort noe fradrag for avsetning til tap i 2015. Note 6: Egenkapital. Egenkapital pr 01. 01. 2014: Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter. Avsetning til tap gjres p grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte Sprsml relatert til kundefordringer, hvordan fungerer tap p fordring. Avsetning p tap. Det er eldre kundefordringer i regnskapet som Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjres p grunnlag av en individuell Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjres p grunnlag av en individuell Fokus p arbeidskapital de siste to rene og da spesielt p kundefordringer. Vi vil vre med p belyse hvilke 5. 2. 4 Avsetning for tap av kundefordringer Avskrivninger. Varekostnad og beholdningsendringer. Avsetning for tap p kundefordringer. Andre avsetninger. Forskuddsbetalinger Forskudd fra kunder .