Tolking I Offentlig Sektor

2. Des 2014. Barne-likestillings-og inkluderingsdepartementets hringsbrev av 5. Desember 2014 Hring-NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor-et Kort om emnet. Gir en innfring i tolkens ansvarsomrde; samt i tekniske metodevalg med srlig vekt p konsekutiv tolking innenfor rammen av frammtetolking Utvalget som skal utrede bruk av tolk i offentlig sektor skal fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolking i offentlig sektor 2 Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor Initiere og drive fram tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet i offentlig sektor Kvalifisering av tolker tolking i offentlig sektor tolking i offentlig sektor tolking i offentlig sektor 6. Nov 2015. Offentlig sektor-ph D. Er en oppflging av regjeringens langtidsplan for forskning, sier Bente Lie i Kunnskapsdepartementet 5. November For 2 dager siden. Bredbnd bygges raskt ut, ogs med offentlig sttte. Senderne ikke skaper forsinkelser og forvirring i tolking av pulsene i mottakeren. Levende audiovisuell sektor les: TV og radio s vel som spekteret vi trenger for 5 G Hringsuttalelse 30 03. 2015 Tolking i offentlig sektor Hringsuttalelse-30. 03. 2015-Tolking i offentlig sektor 12. Des 2005. Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, arbeider UDI med tiltak som skal styrke tolkingens kvalitet i retten og i offentlig sektor En tolk er en person som overfrer mening fra ett sprk til et annet. Autorisasjonsprve ogeller utdanning i norsk offentlig sektor er den skalte ToSpot-testen Ved tolking i offentlig sektor gjelder forvaltningslovens bestemmelser samt lover for de enkelte profesjoner, f Eks. Lov om helsepersonell. Taushetsplikten er ikke 16. Feb 2004. Det er i dag stgrre behov for tolketjenester enn det som dekkes av tolker med dokumentert kompetanse. For bruk av tolk i offentlig sektor skaper NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor et sprsml om rettssikkerhet og likeverd beskriver underforbruk og feil bruk av tolk i flere av de store offentlige 24. Sep 2014. NOU Norges offentlige utredninger 2014: 8. NOU 2014: 8. T olking i offentlig sektor. Tolking i offentlig sektor. Et sprsml om rettssikkerhet og 27. Mai 2015. Likestillings-og diskrimineringsombudet Ombudet viser til hringssak om tolking i offentlig sektor. Departementet ber om hringsinstansenes 10. Jan 2014. Tolking i offentlig sektor skal gi en praktisk-teoretisk innfring i faget som forbereder studentene p tolking i norsk offentlig sektor.